آشنایی با دوره

جهت مشاوره ی رایگان و ارتباط از طریق واتساپ اینجا کلیک کنید.

پیش‌نیاز:

آشنایی با اصول و ساختار برنامه نویسی

اهداف  اصلی این دوره چیست؟

 • Introduction to Kotlin
 • Control Flow Statements Introduction
 • Android Architecture
 • Android Components
 • Getting Started With Android
 • Building Application With Activities
 • Creating menus
 • Containers in Android
 • Working with resources
 • Advanced Intent & Intent Filters of Android Programming
 • Data Storage
 • SQLite database