نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مقدمه‌ای بر الگوریتم و برنامه نویسی(جمعه)

1,900,000 تومان
سرفصل دوره: مبانی مقدماتی: شناخت مساله حل مساله الگوریتم فلوچارت متغیرها: انواع داده ها عملگرها تعریف متغییر جدید مقداردهی به

مقدمه‌ای بر الگوریتم و برنامه نویسی(جمعه/آنلاین)

1,550,000 تومان
سرفصل دوره: مبانی مقدماتی: شناخت مساله حل مساله الگوریتم فلوچارت متغیرها: انواع داده ها عملگرها تعریف متغییر جدید مقداردهی به

مقدمه‌ای بر الگوریتم و برنامه نویسی(زوج)

1,900,000 تومان
سرفصل دوره: مبانی مقدماتی: شناخت مساله حل مساله الگوریتم فلوچارت متغیرها: انواع داده ها عملگرها تعریف متغییر جدید مقداردهی به

مقدمه‌ای بر الگوریتم و برنامه نویسی(زوج)

1,900,000 تومان
سرفصل دوره: مبانی مقدماتی: شناخت مساله حل مساله الگوریتم فلوچارت متغیرها: انواع داده ها عملگرها تعریف متغییر جدید مقداردهی به