آشنایی با دوره

سرفصل های دوره :

سرفصل های این دوره شامل آشنایی با کلیه مراحل کار مراقبت زیبایی به شرح زیر می باشد:

 • شناخت انواع پوست و آشنایی با آناتومی آن
 •  اجرای پاکسازی ،آبرسانی وجوانسازی
 •  استریل کردن وسایل قبل از شروع کار
 • مشاوره با مراجعه کننده و مشتری
 • آماده سازی پوست مشتری
 • آشنایی با کرم های متفاوت و لایه برداری
 • رفع خطوط سطحی و عمقی
 • آشنایی با ساختمان مو
 • ترمیم مو
 • آشنایی با انواع شامپوها
 • رفع موهای زائد
 • رفع زائده های پوستی
 • آموزش کار با دستگاه هیدرودرمی و گالوانیک برای پوست
 •  و…