آشنایی با دوره

دوره ی آموزشی مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی در آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک، در واقع مرحله ی اول یا راه ورود به دنیای برنامه نویسی است.

پایه ی و اساس درک برنامه نویسی، الگوریتم است. ساختار یا نحوی که ما در این دوره یادمی گیریم و به ما می آموزد، فارغ از این که از چه برنامه و کدی برای برنامه نویسی استفاده می کنیم، اساس برنامه را به چه شکل باید پیاده کنیم؟ الگوریتم به هر برنامه نویسی امکان پیاده سازی برنامه ی مورد نظرش را می دهد. 

در این دوره در کنار مفهوم الگوریتم، زبان برنامه نویسی C (سی) به دانش پذیران آموزش داده می شود. یادگیری این زبان پایه، به شما کمک می کند تا در آینده راحت تر زبان برنامه نویسی دیگر را بیاموزید. در کلاس مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی در مجتمع فنی تهران نارمک، این دو درس پایه (الگوریتم و برنامه نویسیC ) که اساس و کلید ورود به مارکت وسیع برنامه نویسی است، با بهره گیری از استادهای باتجربه مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک به شکل حضوری و آنلاین به دانش پذیران ارائه می شود.