آشنایی با دوره

معرفی کلی دوره:

به منظور اینکه ساختمان هایی که مورد استفاده واقع می شوند اعم از مسکونی، اداری، تجاری و … بتوانند در برابر بارهای وارده به آنها همچون بارهای مرده، زنده، زلزله، باد و … مقاوم بوده و ایمنی جانی ساکنان را تامین نمایند لازم است یک مهندس عمران (سازه) آن را طراحی نموده و  توانایی آنها را برای این سطح از مقاومت تائید نماید. برای تائید این توانایی لازم است ساختمان مورد نظر در نرم افزارهای تحلیلی مدل شده و این توانایی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که این نرم افزارها در دانشگاه ها تدریس نمی شوند و ابزاری ضروری برای یک مهندس محاسب می باشند، یادگیری آنها برای هر مهندس لازم می باشد. با توجه به حجم مهندسین عمران خروجی از دانشگاه و نیاز این مهندسین به این نرم افزارها برگزاری این دوره ضروری می باشد.

پیش‌نیاز: ندارد

این دوره مناسب چه کسانی است؟

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته عمران با گرایش های مختلف

اهداف  اصلی این دوره چیست؟

آشنایی با مکانیسم های تخریب سازه ها بر اثر زلزله

آشنایی با شیوه تعامل و تقابل با معمار برای رسیدن به طرح مطلوب

آماده سازی محیط برنامه

آشنایی با تنظیمات Mass source در برنامه

آشنایی با مدلسازی Grid ها

آشنایی با دستورات Restraints ، End Length Offset ، End Release/ Partial fixity و …

پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟

توانایی طراحی سازه های ساختمانی با تاکید بر آئین نامه های مربوطه

توانایی طراحی لرزه ای ساختمان ها

توانایی طراحی فونداسیون ساختمان ها

برخی از سرفصل های دوره :

معرفی نرم افزار

مدلسازی

منوی تحلیل سازه

منوی نمایش

معرفی ملزومات ساختمان های بتنی و فلزی

منوی طراحی

کنترل سازه ای