آشنایی با دوره

آموزش  چهره پردازی یا گریم سینمایی جزو آموزشهای گسترده در آموزشگاههای کشور و دانشگاه می باشد. این هنر وابسطه به هنر سینما و تئاتر بوده هنرجویانی که این هنر را می آموزند قادر خواهند بود به عنوان گریمور در کمپانی های فیلم سازی، صدا و سیما و در صحنه تئاتر مشغول به کار شوند.

سرفصل این دوره شامل:
ایجاد زخم و کبودی
ایجاد پیری و جوانی
شناخت انواع خون و کاربرد ان
روش استفاده از لاتکس
تیپ سازی و شخصیت پردازی مانند مریضی،رنگ پریدگی،عصبانیت و خوشحالی، اعتیاد و …
قالب گیری
ساخت انواع ماسک