آشنایی با دوره

ورکشاپ شیرینی و دسرهای کافه ای به مدت 8 ساعت برگزار می گردد

که در این دوره کیک و دسرهای زیر را فرا خواهید گرفت:

* چیز کیک مارس

* چیز کیک نیویورکی

* موس شکلاتی

* کیک موکا

* براونی پنیر

* کیک هویج و گردو