آشنایی با دوره

ورکشاپ تخصصی استیک در مدت زمان 12 ساعت برگزار خواد شد.

آنچه در این دوره به شما آموزش داده می شود:

1 – شناخت انواع گوشت استیک و ایج کردن انواع گوشت ها ( بیات کردن انواع گوشت و طرز نگهداری انواع استیک )

2- مرینیت کردن ( مزه دار کردن گوشت ها ) و نحوه برش استیک ها  ( شناخت تکنیک های مرینیت کردن گوشت های استیک از جمله تیبون استیک ، دالاس استیک ، فیله مینیون ، ریبای استیک و …)

3- شناخت سس های مخصوص هر استیک و نحوه سرو آنها  ( شناخت سس های پایه استیک از جمله سس فلفل ، سس قارچ ،سس اسفناج ، … گارنیش و نحوه سرو استیک )

مخاطبان پس از پایان دوره علاوه بر آنکه یک منوی جامع از انواع استیک ها را آموزش می بینند ، می توانند به طور کامل به گارنیش تمامی اقلام نیز تسلط پیدا کنند .