آشنایی با دوره

سرفصل دوره آموزش مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات:

 • فرهنگ غذایی ملل مختلف
 • آداب معاشرت
 • زبان بدن (رفتار غیر کلامی)
 • منو نویسی و محاسبات مالی
 • رنگ شناسی و ابعاد و اندازه
 • طراحی کافه و رستوران های سوژ ه ای
 • شناخت انواع سبک های چیدمان
 • تشریفات و چیدمان
 • معماری داخلی
 • انواع سبک های کافه
 • نحوه برخورد با پرسنل
 • بررسی پروژه های اجرایی