آشنایی با دوره

سرفصل های دوره فینگرفود:

آموزش کاناپ و میان وعده ها شامل تهیه کاناپ ها از جمله کاناپ های دریایی ، کاناپ سبزیجات ، کاناپ های خاص .

آموزش چند مدل کرپ و نحوه رول کردن و برش زدن آن ها مثل کرپ ژامبون و پنیر ، کرپ مرغ و ریحون ، کرپ سبزیجات ، کرپ بادمجان.

آموزش چند مدل راتا که شامل فینگر فودهای سرد می شود مانند راتا مرغ و بادام ، راتا مرغ و کرفس ، راتا تن ماهی ، راتا ژامبون ، راتا میرزاقاسمی ،..

آموزش مینی فینگرها شامل فینگر های لقمه ای ، سوخاری و سبزیجات

آموزش انواع رول ها مانند اسپرینگ گوشت و قارچ ، اسپرینگ رول مرغ ، اسپرینگ

رول سبزیجات ، اسپرینگ رول پستو ، اسپرینگ رول مکزیکی و…

آموزش گارنیش فینگرها و کاناپ ها شامل آموزش تخصصی به روز کاناپ و فینگرها