آشنایی با دوره

جهت مشاوره ی رایگان و ارتباط از طریق واتساپ اینجا کلیک کنید.

آموزش حسابداري شرکتهای خدماتی و بازرگانی:

آموزش کامل اصول و قوانين پايه ای حسابداری

آموزش سرفصل هاي حسابداری همراه با ماهيت حسابها

ثبت سند دستی و آموزش کاملا عملی تحرير دفاتر قانونی

آموزش  حسابداری اموال و محاسبه استهلاک

آموزش حسابداری انبار ،روشهای ارزيابی موجودی پايان دوره

آموزش تنظيم تراز آزمايشی ، ترازنامه و صورت سود و زيان

آموزش کامل موارد علی الراس دفاتر قانونی

آموزش نحوه ارائه گزارشات حسابداری

آموزش اصلاح و بستن حسابها

انجام پروژه های عملی برای تمامی بخش ها

تعريف كدينگ و افتتاح حساب
كدينگ كالا
صدور فاكتور و سفارشات
انبارگردانی و گزارشات
امور مالی اتوماتيک
صدور سند حسابداری و رول وصول چكها