آشنایی با دوره

 

جهت مشاوره ی رایگان و ارتباط از طریق واتساپ اینجا کلیک کنید.

تعاریف و مفاهيم حسابداری (اصول مفروضات – تاریخچه حسابدرای)
انواع گزارشهاي مالی (گزارشهای مالی میان دوره ای- و انواع ترازهای آزمایشی)
حسابداری واحدهای خدماتی (آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن)
چگونگي ثبت وقايع مالی شامل چگونگی ثبت وقايع مالی (شامل صدور سند، دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر معين و نحوه تحریر دفاتر قانونی)
حسابداری: وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارایی های ثابت
تهيه صورتهای مالی نهايی (تهيه صورتهای مالی نهايی، بستن حسابها، سند افتتاحيه، ترازهای آزمایشی)
اثرات وقايع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها