آشنایی با دوره

سرفصل ها:

 • شو پستری
 • نون خامه ای کشیده با روکش کراکولین
 • انواع اینترمنت
 • دسرهای فرانسوی لایه ای که چند رسپی یا دستور العمل با هم ترکیب  شده، ترکیبی شامل چند لایه مغذی
 • انواع پتیت
 • دسرهای فرانسوی تک نفره و لوکس
 • تارت های مدرن
 • ماکارون و انواع :zap:فیلینگ
 • انواع دکوریشن مدرن
 • انواع شکلات های دست ساز
 • دکور کیک فرانسوی و.. .