فنی ومهندسی

یکی از ملزومات اجرای سیاست های برنامه های توسعه زیر ساخت در هر کشور، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه های فنی و مهندسی است.

با توجه به در حال توسعه بودن کشور عزیزمان ایران و سیاست های توسعه ای دولت، بیش از پیش نیاز به نیروی انسانی متخصص احساس می شود. از همین روی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک در کنار سیستم آموزش دانشگاه ها، در راستای توسعه مهارت های فردی و تخصصی در حوزه فنی و مهندسی با بهره مندی از اساتید مجرب و همچنین شیوه های آموزشی آنلاین و حضوری‌ و با اخذ مقاله های علمی معتبر برجنبه علمی دانش پذیران و دریافت پروژه های عملیاتی پایان دوره، زمینه ای چالشی برای یادگیری فعال در حوزه تخصصی برای دانش پذیران به عنوان ارزشیابی پایانی ایجاد می کنند.

دپارتمان فنی و مهندسی با ارائه آموزش نرم افزارهای کاربردی در رشته هایی از قبیل معماری، عمران، مکانیک، برق، صنایع، ریاضی و آمار و … مسیر ورود به دنیای مهندسی را هموار می سازد.

از جمله نرم افزارهای پرکاربرد در رشته های فنی و مهندسی می توان به نرم افزار AutoCad ، 3Dmax & Vray ، Rhino ، SolidWork ، Revit Sttucture ، Etabs & Safe

Revit Arcitecture ، نرم افزارهای مدیریتی در پروژه از قبیل نرم افزار MsProject ، نرم افزار Primavea p6 اشاره کرد.

دوره‌های آموزش فنی ومهندسی