آموزش سی پلاس پلاس برنامه نویسی به زبان ++C

آموزش سی پلاس پلاس برنامه نویسی طراحی شده‌ است تا مستقیماً و بصورت جامع از چندین شیوه برنامه‌نویسی (برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شی‌گرا، انتزاع داده، و برنامه‌نویسی جنریک) بدون یک محیط پیچیده بتوان استفاده نمود.

آموزش سی پلاس پلاس می تواند به عنوان اولین زبان نیز یاد گرفته شود و به پیش نیاز دیگر احتیاج نباشد.

(یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود).

مراحل آموزش سی پلاس پلاس

آموزش سی پلاس پلاس به عنوان نقطه ی شروع در نظر گرفته میشود.

به افرادی که آشنایی عملی چندانی با برنامه نویسی ندارند به شدت توصیه می شود.

در این دوره افراد با مفاهیم پایه برنامه نویسی و اهداف آنها و تاریخچه زبانهای برنامه نویسی آشنا می شوند.

سپس مفاهیم شی گرائی مطرح شده و تفاوت بین زبانهای شی گرا و سایرین و همچنین مزایای شی گرایی برای دانشجو مطرح می شود.

سپس ساختار های پایه برنامه نویسی مانند شرط،تکرار و تصمیم بررسی و دانشجو با مقدمات طراحی الگوریتم آشنا می شود.

ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم های موثر برای آنها، بخش دیگری از این دوره را به خود اختصاص می دهد.

در این قسمت دانشجو با روشهای ساماندهی اطلاعات در حافظه رم آشنا می شود.

معرفی توابع و انواع آنها و روشها دریافت ورودی و تولید خروجی و توابع بازگشتی یکی از مهمترین قسمتهای این کلاس است.

تعریف متغیر به عنوان عبارت، تغییر نوع‌های همانند تابع، new/حذف، نوع داده bool، توابع درون‌خطی، آرگومان پیشفرض، گرانبارسازی عملگر و تابع، فضای نام و عملگر تعیین حوزه کلاس‌ها، قالب‌ها، پردازش استثنا، کنترل نوع زمان اجرا، عملگرهای سربار شده ورودی (<<) و خروجی (>>) و … را معرفی نموده‌است.

عمومیت زبان C++‎ در میان زبان های برنامه نویسی بسیار بالا است و نسبت به C دارای قدرت بیشتری است.

آموزش سی پلاس پلاس در دو قسمت آموزش داده می شود.

در قسمت اول دستورات و ساختمان داده ها معرفی می شود.

در قسمت دوم مفاهیم شی گرایی آموزش داده خواهد شد.

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره قادر به نوشتن اطلاعات در فایل ها، خواندن اطلاعات از فایل ها، تولید برنامه های برای ذخیره و بازیابی اطلاعات و نحوه پیاده سازی عملی قوانین شی گرایی مانند وراثت و … خواهند بود.

مناسب برای افراد:

  • دانشجویان رشته های فنی و مهندسی
  • افراد علاقمند به برنامه نویسی

 

سرفصل آموزش سی پلاس پلاس

  • آشنایی با مفهوم برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی و مفاهیم شی گرایی
  • معرفی زبان C++ و دستورات پایه و شرط و حلقه و …
  • معرفی توابع و روش استفاده از آنها و بررسی انواع ساختمان داده
  • بررسی روش استفاده از فایل ها
  • آشنایی با ارکان برنامه نویسی شی گرا و پیاده سازی آنها در زبان C++

ثبت نام

آموزش برنامه نویسی پایتون و ++C

برنامه نویسی به زبان ++C

865,000 تومان