دات نت Microsoft ASP.net MVC

دات نت یکی از دوره های کامل کننده برنامه نویسی میباشدودر مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک برگزار میشود.

در جهت بهبود سکوهای پیشین مایکروسافت دات نت مدل تازه ای را برای ایجاد نرم افزار های کاربردی ارائه می دهد.

متخصص طراح ارشد نرم افزار (MCTS)

(MCTS) یک برنامه آموزشی طراحی شده توسط مایکروسافت برای اطمینان از مهارت وتسلط بر دانش فنی است.

با گذراندن آموزش دات نت Microsoft ASP.net MVC فرد توانایی ها یی را برای بازار کار کسب میکند.

بعد از گذراندن دات نت درک اصول مفاهیم فنی و توانایی و مهارت در عیب یابی، پیاده سازی و رفع اشکال موفق از جمله توانایی ها یی ست  که بدست می اورند.

همچنین یکی از تکنولوژی های مایکروسافت مانندMicrosoft Exchange Server, Microsoft Windows operating system  و Visual Studio  را کسب می کند.

سرفصل دات نت معرفی ها

 • معرفی MVC Design Pattern و مفهوم قسمتهای تشکیل دهنده ی آن
 • معرفی Data Flow بین قسمتها
 • معرفی نقش Model
 • معرفی Controller و نقش آن
 • معرفی Action ها و روش استفاده از آنها
 • معرفی زبان Razor
 • معرفی AntiForgeryToken
 • معرفی مفهوم Route
 • معرفی روش استفاده از ORM
 • معرفی مفهوم Data Annotation
 • معرفی NuGet و روش استفاده از آن
 • معرفی MVCAttributeRouting
 • معرفی HTML Helper
 • معرفی Route های از پیش تعریف شده
 • معرفی Migration و روش استفاده از آن
 • معرفی جایگاه Client Side Code در View
 • معرفی Attribute های مورد استفاده در Code First
 • معرفی Model Binding در AngularJS
 • معرفی RenderBody
 • معرفی RenderSection
 • معرفی Section ها و روش استفاده از آنها
 • معرفی Bundling
 • معرفی Template ها و روش استفاده از آنها
 • معرفی ActionFilter
 • معرفی PartialView

سرفصل دات نت بررسی ها

 • بررسی توابع ارائه شده در HTML Helper
 • مقایسه Razor با HTML Helper
 • بررسی بعضی از استثناهای Razor
 • روش ترکیب Razor با کدهای Client Side
 • بررسی GET و POST
 • بررسی انواع روشهای ارسال اطلاعات از View به Action
 • بررسی ViewBag
 • بررسی ViewData
 • بررسی Session و Application
 • بررسی QueryString
 • بررسی ورودی های Action
 • بررسی روش ایجاد Route جدید
 • بررسی NET Entity Data Model
 • بررسی روشهای Database First و Code First
 • مقایسه روشهای Code First و Database First
 • بررسی روش معرفی Model به View
 • بررسی نحوه استفاده از کلاس های Helper
 • استفاده از jQuery در View
 • استفاده از کتابخانه های کاربردی مبتنی بر jQuery
 • بررسی روش استفاده از AngularJS در View
 • پیاده سازی Ajax از طریق jQuery و AngularJS
 • بررسی روش استفاده از BootStrap در View
 • بررسی نقش Layout و روش استفاده از آن
 • بررسی روش تولید Attribute و روش استفاده از آن مثلا در Authorization
 • بررسی روش استفاده از PartialView ها با Ajax و بدون Ajax
 • بررسی خروجی JsonResult
 • استفاده از Json در GET و POST
 • روش استفاده از Json در Client Side Code
 • بررسی خروجی ContentResult
 • بررسی خروجی FileContentResult
 • بررسی ملزومات اتعبارسنجی
 • بررسی Web API و روش استفاده از آن
 • بررسی روش توزیع سایت
 • بررسی مزایای این الگو و مقایسه ی آن با روشهای قبلی
 • بررسی قسمتها و تکنولوژی های مورد استفاده در View
 • بررسی انواع خروجی های Action
 • بررسی روشهای مختلف ایجاد
 • بررسی نوشتارهای مختلف Razor و روش استفاده از آن

ثبت نام

آموزش سی شارپ دات نت C#.NET

ASP.net MVC

1,850,000 تومان