مدیریت تخصصی کافی شاپ

دپارتمان مدیریت تخصصی کافی شاپ مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

این روزها شاهد تاسیس کافه های جدید زیادی هستیم، و این مساله در پاره ای از مواقع سبب ایجاد ترس و دل مشغولی برای سایر کافه داران قدیمی و یا افرادی که می خواهند شروع به کار کنند می شود. یک کافه دار با تجربه و یا یک فرد موفق که تصمیم به تاسیس یک کافه جدید دارد به دنبال راهی برای ایجاد تمایز بین کافه خود و سایر رقبا می باشد. این تمایز می تواند با داشتن پرسنل آموزش دیده و متخصص میسر شود. مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک بر آن است تا با آموزش سر فصل هایی که یک پرسنل عادی را به یک متخصص در زمینه کافی شاپ تبدیل می کند، شرایط رشد و پیشی گرفتن از رقبا را برای افراد خواهان موفقیت در این راستا فراهم کند.

دروس مدیریت تخصصی کافی شاپ

 

خبرها و مقاله‌های مدیریت تخصصی کافی شاپ