آموزش حسابداری مالی خدماتی | Financial Accounting Services

دوره مالی خدماتی که در دانشگاه تحت عنوان اصول حسابداری 1 برگزار می شود پایه ترین دوره ی حسابداری است که در آن مباحث اولیه ی حسابداری به دانشجویان آموزش داده میشود و به پیش نیازی احتیاج ندارد.

برخی از سرفصل های این دوره:

– انواع گزارشهای مالی (گزارشهای مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی)

– حسابداری واحدهای خدماتی آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن)

– چگونگی ثبت وقایع مالی (شامل صدور سند، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و نحوه تحریر دفاتر قانونی)

ثبت نام

1,200,000 تومان