آموزش حسابداری مالی بازرگانی | Business Finance Accounting

دوره ی مالی بازرگانی تکمیل کننده ی دوره ی مالی خدماتی است که در این دوره مباحث خرید و فروش،انبارداری و… گفته می شود.برای شرکت در این دوره لازم است دانشجو با ثبت اسناد،ترازنامه،اصلاح حسابها،بستن حسابها و در واقع مباحث مالی خدماتی آشنا باشند.

برخی از سرفصل های این دوره:

-خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر (نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری)

-تهیه صورتهای مالی در مؤسسات بازرگانی پس از تعدیل حسابهای مربوطه طی کاربرگ و ثبت تعدیلات دردفاترونحوه بستن حسابهای مؤسسات بازرگانی

-آشنایی با استهلاک ها (آشنایی با استهلاک و داراییهای ثابت و روشهای محاسبه آن)

ثبت نام