آموزش حسابداری با نرم افزار هلو | Accounting with Holoo software

نرم افزار هلو یکی از قدیمی ترین و ساده ترین نرم افزارهای حسابداری و مالی است که با این نرم افزار می توان صدوراسناد،انبارداری،بازرگانی و… را انجام داد.دانشجویانی که به اصول حسابداری تسلط کافی را دارند یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط را دارا هستند می توانند در این دوره شرکت کنند.

ثبت نام

حسابداری با نرم افزار هلو

آموزش حسابداری با نرم افزار هلو

1,100,000 تومان