دپارتمان مدیریت و علوم مالی

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

مدیریت و علوم مالی دو شاخه مهم از رشته‌های علوم انسانی است که سازمان‌ها و افراد توانسته اند با به کارگیری این علوم در بخش ‌های مختلف بازار کار، با افزایش اثربخشی و بازدهی خود جایگاه‌های ویژه‌ای را به خود اختصاص دهند.
مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک، با ارایه دوره‌های مدیریت و علوم مالی در قالب سه زیرشاخه دوره‌های مدیریت ، دوره‌های مالی و دوره‌های حسابداری این توانمندی را به شما می‌دهد که با شرکت دراین دوره‌ها بتوانید در هریک از حوزه‌های عنوان شده به فردی متخصص و کارشناس تبدیل شوید.
از دوره‌های شاخص دپارتمان مدیریت و علوم مالی در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک می توان به دوره‌های سرمایه گذاری در بورس، دوره‌های مدیریت بازاریابی دیجیتال، مدیریت تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت برند و دوره‌های حسابداری ویژه بازار کار اشاره کرد.
در ادامه می‌توانید لیست کاملی از دوره‌های ارایه شده در دپارتمان مدیریت و علوم مالی را مشاهده و توضیحات مربوط به هریک از دوره ها را مطالعه فرمایید.

دوره های دپارتمان مدیریت و علوم مالی

خبرها و مقاله‌های مدیریت و علوم مالی