آموزش زبان انگلیسی Upper-Intermediate

American English File 4 (units 1-10)

زبان انگلیسی Upper-intermediate   شامل 5 دوره می باشد:

5 دوره :  Upper-intermediate 1 ,Upper-intermediate 2 ,Upper-intermediate 3, Upper-intermediate 4, Upper-intermediate 5.

هر دوره شامل 36 ساعت آموزشی می باشد .

زبان انگلیسی Upper-intermediate در مجموع شامل  180 ساعت آموزشی است.

در هر دوره 2 درس از دروس کتاب آموزش داده می شود.

زبان انگلیسی Upper-intermediate

در این سطح میزان pair works و group works  نسبت به سطوح قبلی بسیار بیشتر می شود.

دانش آموزان زمان زیادی را به تبادل نظرات و اطلاعات خود در مورد موضوعات مختلف، به زبان انگلیسی می گذرانند.

در سطح Upper-intermediate دانشجویان از دانش زبانی (نسبتا) کاملی برخوردار می شوند.

و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی برای آنها کار راحتی خواهد بود.

دوره های زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک به صورت ترمیک، فشرده، و فوق فشرده برگزار می گردد. متقاضیان می توانند با توجه به برنامه های روزانه خود، در هر یک از این کلاس ها شرکت کنند.

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک با همکاری گرفتن از اساتید باتجربه و خلاق و به کارگیری جدیدترین متد آموزشی و برنامه های کمک آموزشی، سعی دارد تا به روزترین و  بهترین کیفیت آموزشی را ارائه می دهد.

لازم به ذکر است که برای شرکت در کلاس های زبان ( به غیر از ترم پایه)،هماهنگی زمان تعیین سطح و  انجام تعیین سطح الزامی است.

زبان انگلیسی Upper-intermediate

CEFR standard(Common European Framework of Reference for Languages)

English  B2 (Upper-Intermediate)

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

ثبت نام

10%-

English Upper-Intermediate

Upper-Intermediate 1 – English B2.1

370,000 تومان 333,000 تومان
10%-

English Upper-Intermediate

Upper-Intermediate 2 – English B2.2

370,000 تومان 333,000 تومان
10%-

English Upper-Intermediate

Upper-Intermediate 3 – English B2.3

370,000 تومان 333,000 تومان
10%-

English Upper-Intermediate

Upper-Intermediate 4 – English B2.4

370,000 تومان 333,000 تومان
10%-

English Upper-Intermediate

Upper-Intermediate 5 – English B2.5

370,000 تومان 333,000 تومان
10%-

English Upper-Intermediate

Upper-Intermediate pack

1,850,000 تومان 1,665,000 تومان