آموزش زبان انگلیسی Intermediate

American English File 3  second edition (units 1-10)

زبان انگلیسی Intermediate  شامل 5 دوره می باشد:

دوره های Intermediate 1, Intermediate 2, Intermediate 3, Intermediate 4, Intermediate 5 .

هر دوره شامل 36 ساعت آموزشی می باشد.

در هر دوره 2 درس از دروس کتاب تدریس می شود.

در مجموع این درس شامل  180 ساعت آموزشی است.

زبان انگلیسی Intermediate , دانش آموزان در این دوره از سطح دانش متوسطی نسبت به زبان انگلیسی برخوردار هستند و می توانند با انگلیسی زبانان مکالمه داشته باشند.

در این سطح میزان pair works و group works  نسبت به سطوح قبلی بیشتر می شود. دانش آموزان زمان بیشتری را به تبادل نظرات و اطلاعات خود در مورد موضوعات مختلف، به زبان انگلیسی می گذرانند.

دوره های زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک به صورت ترمیک، فشرده، و فوق فشرده برگزار می گردد. متقاضیان می توانند با توجه به برنامه های روزانه خود، در هر یک از این کلاس ها شرکت کنند.

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک با همکاری با اساتید باتجربه و خلاق و به کارگیری جدیدترین متد آموزشی و برنامه های کمک آموزشی، سعی دارد تا بهترین کیفیت آموزشی را ارائه می دهد.

لازم به ذکر است که برای شرکت در کلاس های زبان ( به غیر از ترم پایه)،هماهنگی زمان تعیین سطح و  انجام تعیین سطح الزامی است.

CEFR standard(Common European Framework of Reference for Languages)

B levels- English Independent User:

English  B1 (Intermediate English)

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

ثبت نام

10%-

English Intermediate

Intermediate 1 – English B1.1

345,000 تومان 310,500 تومان
10%-

English Intermediate

Intermediate 2 – English B1.2

345,000 تومان 310,500 تومان
10%-

English Intermediate

Intermediate 3 – English B1.3

345,000 تومان 310,500 تومان
10%-

English Intermediate

Intermediate 4 – English B1.4

345,000 تومان 310,500 تومان
10%-

English Intermediate

Intermediate 5 – English B1.5

345,000 تومان 310,500 تومان
10%-

English Intermediate

Intermediate pack

1,725,000 تومان 1,552,500 تومان