آموزش زبان انگلیسی Advanced

American English File 5 (units 1-10)

زبان انگلیسی Advanced ،شامل 5 دوره Advanced 1, Advanced 2, Advanced 3, Advanced 4, Advanced 5

هر ترم شامل 36 ساعت آموزشی است.

زبان انگلیسی Advanced در مجموع شامل 180 ساعت آموزشی است .

در هر ترم، 2 درس از دروس کتاب(American English File 5 (units 1-10 تدریس می گردد.

در زبان انگلیسی Advanced با توجه به سطح دانش آموزان، میزان pair works and group works در کلاس ها به بالاترین میزان می رسد تا زمان speaking دانش آموزان بیشتر باشد.

مدت زمان صحبت استاد (TTT)  به حداقل ممکن می رسد .

در زبان انگلیسی Advanced دانشجویان قادر خواهند بود بدون هیچ مشکلی به زبان انگلیسی با افراد دیگر مکالمه داشته باشند. 

دانشجویان دوره  زبان انگلیسی Advanced می توانند در صورت تمایل به تدریس، در دوره های TTC مجتمع فنی تهران ،شرکت نمایند.

دوره های زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران ،نمایندگی نارمک، به صورت ترمیک، فشرده، و فوق فشرده برگزار می گردد. متقاضیان می توانند با توجه به برنامه های روزانه خود،همچنین میزان وقت آزاد خود، در هر یک از این کلاس ها شرکت کنند.

مجتمع فنی تهران ،نمایندگی نارمک، با همکاری با اساتید باتجربه و خلاق و با به کارگیری جدیدترین متد آموزشی و برنامه های کمک آموزشی، سعی دارد تا بهترین کیفیت آموزشی را ارائه می دهد.

لازم به ذکر است که برای شرکت در کلاس های زبان ( به غیر از ترم پایه)،هماهنگی زمان تعیین سطح و  انجام تعیین سطح الزامی است.

English  C1 (Advanced English)

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing a controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

ثبت نام

10%-
380,000 تومان 342,000 تومان
10%-
380,000 تومان 342,000 تومان
10%-
380,000 تومان 342,000 تومان
10%-
380,000 تومان 342,000 تومان
10%-
380,000 تومان 342,000 تومان
10%-
1,900,000 تومان 1,710,000 تومان