دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

فناوری اطلاعات و آموزش مهارت‌های هفت‌گانه ICDL  چه نقشی در هنگام ورود به بازارکار در ایران دارد؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در مصاحبه استخدامی یا استخدام و ورود به شرکت‌ها و سازمان‌ها از شما درباره میزان تسلط نسبت به مهارت‌های هفت‌گانه  ICDL نظیر مبانی اولیه فناوری اطلاعات، آشنایی با سیستم‌عامل Windows، آشنایی با نرم افزار Word، آشنایی با نرم افزار Excel، آشنایی با نرم افزار Access، آشنایی با نرم افزار Power Point،  آشنایی با اینترنت و پست الکترونیکی  که همانطور می دانید اغلب از خانواده  Microsoft Officeهستند، و حتی  تند تایپ یا همان تایپ ده انگشتی سوال پرسیده شود.

دپارتمان فناوری اطلاعات مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک، با ارایه دوره های آموزش مهارت‌های هفتگانه ICDL  و آموزش نرم افزارهایی نظیر، آموزش نرم افزار Word، آموزش نرم افزار Excel، آموزش نرم افزار Access، آموزش نرم افزار Power Point، آموزش اینترنت، آموزش سیستم‌عامل ویندوز و در کنار آن ها تند تایپ یا تایپ ده‌انگشتی، شما را برای ورود به بازار کار به فردی مسلط بر مفاهیم اولیه کامپیوتر تبدیل می کند.

در ادامه می‌توانید دوره های مربوط به دپارتمان فناوری اطلاعات را مشاهده و توضیحات مربوط به هریک از آن ها را مطالعه کنید.

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

خبرها و مقاله‌های دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات