آموزش Ansys workbench I.II

معرفی دوره:

   ANSYS یک نرم افزاری کاملا قدرتمندی است که با استفاده از یکسری تکنیک مانند حجم محدود ، المان محدود و… غیره ،  طیف کاملا گسترده ایی از یکسری مسائل استاتیک ، دینامیک، ارتعاشات سازه ها ، سیالات ، اگوستیک ، انتقال حرارت ، الکتروستاتیک، الکترومغناطیس ، …در حالت گذرا و پایدار ، خطی وغیر خطی را در برمیگیرد.

قابلیت کاملا منحصر به فرد این برنامه در شبیه سازی مسائل کوپله (یک نوع  ترکیبی از میدان های سازه ای، سیالاتی، حرارتی، الکترومغناطیس و… است.) آن را به پرکاربردترین برنامه شبیه سازی تبدیل کرده است.

شرایط شرکت کنندگان در سطح مقدماتی و پیشرفته :

  • دانشجویان ومهندسان مکانیک ،هوافضا، عمران و…
  • آشنایی با دروس  روش اجزاء محدود، استاتیک و مقاومت مصالح و دینامیک

اهداف دوره :‌

آشنایی با قابلیت های پیشرفته ANSYS Workbench در مقابل ANSYS classic

توانایی مدلسازی سطح ، حجم وخط در workbench

آشنایی با تحلیل استاتیک ،‌گرمایی ، دینامیک  گذرا و مودال

آشنایی با تحلیل مسائل تماسی (contact ) ، رفتار غیر خطی مواد، مدلهای ترکیبی

ثبت نام

1,000,000 تومان