آموزش SPSS

اگر اولین بار هست که نام این نرم افزار را شنیده اید و خیلی کنجکاو هستید که ببینید نرم افزار spss  چیست جای کاملا درستی را انتخاب کرده اید.

SPSS   مخفف “Statistical Package for the Social Sciences” یا همان ” بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی” هست که  نمودار برای آنها تهیه می کند.بطور خلاصه spss یک برنامه یا نرم افزار ویندوز است که اطلاعات مختلفی را دریافت نموده و تحلیل می کند.

اولین کابرد این نرم افزار مختص دانشجویان و محققانی میباشد که توسط این نرم فزار اطلاعات پرسشنامه هایی که تهیه کرده اند را تحلیل و به صورت نمودار و جدول آماده و ارائه میدهند. در واقع spss از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور کلی محتوای آموزشی این دوره در مجتمع فنی تهران

 • تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
 • انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
 • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
 • انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته
 • تهیه انواع طرح‌های آماری
 • انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
 • تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
 • ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
 • محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
 • انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
 • قابلیت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر
 • پردازش انواع مختلف رگرسیون

مدرک:

در مجتمع فنی تهران نرم افزار spss  در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در مدت زمان 48 ساعت که شامل 24ساعت سطح مقدماتی ، 24ساعت سطح پیشرفته  میباشد به هنرجویان عزیز آموزش داده میشود و پایان دوره هنرجویان پس از اخذ نمره قبولی مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران را میتوانند از نمایندگی نارمک دریافت کنند.