برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

معرفی دوره Primavera P6

 

پریماوراPrimavera  یک نرم افزار مدیریت جامع و همه جانبه پروژه می باشد که معمولا مورد توجه مهندسین صنایع و رشته های مرتبط قرار می گیرد.

در واقع این نرم افزار امکان مدیریت، کنترل و بررسی را به تمامی کسانی که در یک پروژه دخیل هستند، می دهد. از مدیر پروژه و سرمایه گذار گرفته تا کارمندان جز، محیط آسان پریماورا، درک ابعاد پروژه را برای همگان راحت کرده است.

نرم افزار Primavera جز ثابت دوره های آموزشی مهندسی صنایع است که تمامی کسانی که با این نرم افزار کار کرده اند، به علت آن اشراف دارند.

نرم افزار Primavera P6 دقیقا همان ابزاری را که طراحان و برنامه ریزان صنعتی نیاز دارند یعنی کنترل جامع و یکپارچه بر کل پروسه طراحی تا اجرای پروژه را در اختیارشان قرار می دهد.

این برنامه به منظور مدیریت و بررسی پروژه های بزرگ، پیچیده و چندین کاربره طراحی شده است و می تواند همزمان بیش از 100 هزار فعالیت را کنترل کند. در ضمن پریماورا محدودیتی در تعداد برنامه های هدف و منابع تعریف شده ندارد.

 

ثبت نام