نرم افزار ARC GIS سطح یک – دو

نرم افزار ARC GIS

ARC GIS نرم افزاری است بسیار آسان برای کاربردهای GIS، که به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی وداده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها ، جداول و نمودارها به کارگیرند . این نرم افزار ابزارهای لازم برای جستجو ، تحلیل داده ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهد .

قابلیتهای عمده این نرم افزار عبارتند از :

1-ایجاد یک پایگاه داده های اطلاعاتی
2-محیط کاری وگرافیکی آسان
3- داشتن مجموعه ای کامل از ابزارها
4- داشتن نمونه هایی از داده های آماری قابل استفاده
5- قابلیت نمایش نمودارهای اطلاعاتی

ثبت نام