آموزش میکروکنترلر

ثبت نام

10%-

دپارتمان فنی و مهندسی

آموزش میکروکنترلر AVR

855,000 تومان 769,500 تومان
10%-

دپارتمان فنی و مهندسی

آموزش میکروکنترلر AVR پیشرفته

720,000 تومان 648,000 تومان
10%-

دپارتمان فنی و مهندسی

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلر ها

462,000 تومان 415,800 تومان