آموزش میکروکنترلر

ثبت نام

دپارتمان فنی و مهندسی

آموزش میکروکنترلر AVR

1,100,000 تومان

دپارتمان فنی و مهندسی

آموزش میکروکنترلر AVR پیشرفته

950,000 تومان

دپارتمان فنی و مهندسی

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلر ها

600,000 تومان