آموزش تصویربرداری | Imaging training

آموزش تصویربرداری در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک طی یک دوره 40 ساعته زیر نظر اساتید با تجربه انجام می گردد و هنرجویان پس از گذراندن این دوره می توانند به عنوان فیلمبردار یا تصویربردار وارد بازار کار شوند این دوره دارای مدرک دو زبانه و معتبر مجتمع فنی تهران می باشد.

ثبت نام