طراحی لباس 2 (استایلینگ) | Fashion Design II

درس طراحی لباس کاربردی یا استایلینگ شامل قوانین خوشپوشی واستایل کردن می باشد که بر طرف کردن ایرادات اندامی وتاثیر و تدابیر خطی در لباس و شناخت سیلوئت های اندام در این درس بررسی می شود .

سر فصل
مهارت و دانش استایلینگ
طراحی لباس با بررسی ایرادهای اندامی
– طراحی لباس موضوعی با کاربرد محیط و مشاغل
– تکمیل تکنیکها در ساخت جنسیت پارچه
سرچ فشن استایلیست های مهم
ایده / مفهوم گرایی
مارکتینگ
اینترنتی
تبلیغالتی
عکاسی
عکاسی فشن
دانش هنر و طراحی و تاریخچه طراحی
استایلینگ انواع لباسا ها و سبک ها
انواع سبک های فشن

ثبت نام

آموزش طراحی لباس پیشرفته

طراحی لباس 2 (استایلینگ) Fashion design 2

1,620,000 تومان