خلاقیت در پارچه سازی | Creativity in Fabrication

طراحی تزیینات لباس وخلاقیت در پارچه سازی یکی از دروس مهم در طراحی مد و لباس است که با خلاقیت در پارچه سازی در ارتباط است.تزیینات لباس ودوخت های تزیینی یا چاپ جزو مواد درسی این واحد است.

سر فصل
آشنایی با ابزار کاری ساخت پارچه جدید مثلا سوزن های سوزن دوزی و…..
آموزش انواع چاپ دستی مانند ترافارد،سیب زمینی
آموزش سوزن دوزی یکی از مناطق ایران مثل بلوچستان
ادگیری ساختن پارچه با سوزن دوزی و چاپ های دستی

ثبت نام

آموزش طراحی لباس پیشرفته

خلاقیت در پارچه سازی Creafivity In Fabrication

1,390,000 تومان