ماکت سازی معماری

 ماکت سازی

دوره ماکت سازی ،هنگام طراحی و خلق یک ایده برای تفهیم و تصحیح و ارائه آن در زمینه های مختلفی مثل نمایش عمومی و خصوصی ، محصولات فرهنگی و … می توان بهره گرفت .

در دوره ماکت سازی  سعی می شود دیدگاهی را به هنرجو انتقالداد که بتواند با استفاده از متریال ها و اشیاء پیرامون خود طرح ذهنی خود را به صورت سه بعدی به نمایش بگذارد در حقیقت ماکت از تبدیل طرح دو بعدی روی کاغذ به طرح سه بعدی و حجمی ایجاد می شود و این یکی از بهترین روشهای ارائه ایده می باشد .

این در صورتی است که در دنیا با وجود متخصصان این نرم افزار ها ، ماکت سازی همچنان جایگاه ویژه ایی در طراحی ها ، مخصوصا پروژه های معماری دارد و معماران بزرگ اعتقاد دارند که طرح های سه بعدی نرم افزاری هیچگاه نمی تواند مانند ماکت حس بودن در فضایی که طراحی کرده اند را ایجاد کنند و با وجود توانایی های فراوان خود در زمینه ی معماری همچنان کارگاههای ماکت سازی آنها به قوت خود باقیست.

 

 ماکت سازی مناسب چه کسانی است ؟

کلاس های ماکت سازی ، دقیقا مناسب کسانی است که احساس علاقه به ساخت و خلق اثار را در خود دارند و با وجود سختی کار فکری و بدنی با عشق و علاقه به آن بپردازند ،
طراحان و معمارانی که میخواهند با اشراف کامل به تمامی زوایای طرح خود به اصلاح آن بپردازند و طرح های خودرا به بهترین شکل به مخاطبان خود ارائه دهند .

 

آیا دوره های ماکت سازی نیاز به پیش زمینه ایی دارد ؟

کلاس های ماکت سازی نیاز به هیچ پیش زمینه ای ندارد.
زیرا سعی می شود در این کلاسها از صفر تا صد مبانی به هنر جو آموزش داده شود و چه بهتر که این  آموزش توسط استادی باشد که تجربه های زیادی در زمینه ماکت سازی حرفه ایی داشته باشد و با چالش های زیادی در کار برخورد کرده تا بهترین روشها و متریال ها را شناخته و با تکنیک های کاربردی و جدید آشنایی داشته باشد .

 

ثبت نام

تک دوره معماری

ماکت سازی معماری

1,750,000 تومان