دوره جامع طراحی فضای سبز

دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)
علم و هنر طراحی فضای سبز و محوطه سازی جزو پرطرفدارترین رشته های مورد بحث چند سال اخیر به شناخت محیط پیرامون، آنالیز فضاها، طراحی اصولی محوطه ها، باغ ها، پارک ها و … به همراه المان های آنها می پردازد.
پیش نیاز
دانشجویان معماری منظر، کلیه علاقه مندان به طراحی فضای سبز
سرفصل
• درخت ها، درختچه ها، بوته ها، علفی ها، گیاهان فصلی، بالارونده ها، خزنده ها، چمن
• سبک شناسی ( آشنایی با انواع باغ ها و محوطه سازی پارک ها در جهان )
• ضوابط کاشت گیاهان، نمایش سمبل های گیاهی در پلان، تهیه پالت و جدول مورد نیاز گیاهان
• اصول و مبانی طراحی فضای سبز
• هرس، آبیاری، کود دهی
• طراحی کاشت و نگهداری فضای سبز
• اسکیس و راندو در منظر شهری
• نقشه کشی و ضوابط و استانداردها در طراحی
• نرم افزار Real time landscaping
مهارت های اکتسابی
آشنایی دانش پذیر با مبانی معماری منظر، آشنایی با سبک های باغ سازی در ایران و جهان،توانایی طراحی با دست آزاد، شناخت و ترسیم کلیه نقشه های مربوط به پارک ها و فضاهای سبز به صورت دستی و نرم افزار آشنایی با ضوابط عقد قرارداد
توانایی شناخت انواع سبک های رایج در باغسازی ایران و جهان، توانایی نقشه خوانی، ترسیم نقشه های محوطه، آنالیز فضا با استفاده از مفاهیم پایه معماری منظر،ایده یابی و ترسیم آن به صورت دست آزاد، توانایی کار با نرم افزار

ثبت نام

دپارتمان طراحی فضای سبز

دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)

3,760,000 تومان