آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس | Illustrator Clothing Design Software

طراحی لباس دو بعدی
شیت بندی
رنگ در نرم افزار
ساخت پترن های پارچه
سیلوئت های اندام
طراحی فیگور با نرم افزار
طراحی لباس های خاص و فلت پترن ها

ثبت نام

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

1,310,000 تومان