آموزش نرم افزار جمینی در طراحی لباس | gemini software training in clothing design

طراحى دقیق، سریع و بدون خطاى الگو مطابق با خواست تولیدکنندگان پوشاک
طراحی الگو با متد دلخواه(متریک،مولر،گرلاوین،اسمود…)
استفاده از جداول استاندارد سایز موجود در آرشیو نرم‌افزار
بهره‌گیرى از جداول مورد تأیید خود که به نرم‌افزار افزوده مى‌شود
امکان سایز بندی الگو ها
ذخیره کردن الگوها در آرشیو نرم افزار
امکان مدلسازی های خاص
طراحی الگو های ویژه مخصوص مزون ها (تک دوزی)

ثبت نام

آموزش نرم افزار جمینی در طراحی لباس

آموزش نرم افزار جمینی در طراحی لباس

1,090,000 تومان