مد و سبک شناسی | Fashion and Style

دوره مد وسبک شناسی یک درس تئوری و عملی هست که شامل آشنایی کامل با انواع سبکهای تاریخی در لباس می شود.شناخت استایل و مد و انواع ترندهای فصل های مختلف و تاریخ نگاری در طراحی مد و لباس وآشنایی با سبک های مختلف طراحی لباس جزو مباحث اصلی این درس است .

سر فصل
تعریف سبک شناسی/معرفی سبک باروک و رکوکو
اینداستریالیسم یا انقلاب صنعتی
ظهور اوت کوتوخ
بازگشت به هنر های دستی در لباس عروس
قرن بیستم و تولید انبوه
مدرنیسم
پست مدرنیسم و ساختار شکنی
مینی مالیسم ،جهانی سازی
آشنایی با طراحا ن معروف دنیا
– معرفی سبک ها ی هنری و آشنایی با جزییات و خصوصیات هر سبک
– فست فشن
– معرفی طراحان مد و فشن
– آشنایی با برندهای ایرانی
– آشنایی با برندهای خارجی

ثبت نام

آموزش طراحی لباس مقدماتی

مد و سبک شناسی Fashion and Style

680,000 تومان