جنسیت سازی در طراحی لباس | Fabric Rendering in Cloth Designing

جنسیت سازی در طراحی لباس
جنسیت سازی در طراحی لباس یکی از دروس تخصصی دوره جامع مد و لباس است که شامل طراحی وتصویر سازی انواع پارچه ومتریال می شود.هدف از این درس تصویر سازی است و کار با انواع متریال و ابزار های رنگی مثل گواش،ماژیک و انواع پاستل ومداد رنگی را آموزش می بینید.

سر فصل
طراحی جنسیت جین
طراحی جنسیت مخمل
طراحی جنسیت حریر
طراحی جنسیت تور ، دانتل ، گیپور
طراحی جنسیت چرم مصنوعی
طراحی جنسیت چرم طبیعی و کاموایی زمستانه
طراحی جنسیت لمه و ساتن و خز

ثبت نام

900,000 تومان