طراحی مولاژ و حجم سازی 1 | Draping Design I

سرفصل ها:

الگو سازی حجمی روی مانکن

طراحی مولاژ وحجم سازی 1
طراحی مولاژ و حجم سازی یکی از دروس دوره جامع طراحی لباس مقدماتی است که در پایان دوره ارایه می شود و طراحی مستقیم لباس روی مانکن است.در این دوره هنرجو با تکنیک های طراحی لباس وبا استفاده از سوزن ته گرد، طراحی لباس را مستقیم روی مانکن انجام می دهد.

سر فصل
آموزش برش های خلاقانه
آموزش طراحی و جای گذاری گره و پاپیون در طراحی لباس به صورت اجرایی
آموزش ساخت پنل به صورت تخت روی اندام و پس از آموزش پترن از روی مانکن و الگوی مادر ایجاد پاپیون ها و گره ها
آموزش ساخت انواع یقه پایه دار – تخت –ایستاده و آموزش سجاف ها
آموزش ساخت انواع چروک و پارچه سازی و مونتاژهاو مونتاژ آن روی لباس
طراحی بالاتنه و دامن فون –دامن تنگ –آموزش اپلیکه های برجسته
آموزش حجم خارجی –آموزش ساخت و مونتاژ حجم سازی در طراحی لباس با احجام خارجی از لباس
مدل سازی

ثبت نام

آموزش طراحی لباس مقدماتی

طراحی مولاژ و حجم سازی 1 Draping Design 1

1,010,000 تومان