الگو سازی و دوخت لباس شب و عروسی | Wedding & Evening Dress Patterning and Sewing

آموزش تکنیک های الگو سازی که در لباس شب و عروس لازم و رایج است مانند انواع دکلته
آموزش تکنیک های پارچه سازی و مولاژ روی مانکن
آموزش تکنیک های دوختی لباس شب  و عروس مانند کاپ دوزی فنر دوزی ژور و ….
آموزش چند مدل منجوق دوزی و جواهر دوزی بصورت نقش دوزی
دوخت یک دست لباس شب یا عروس  با تمام جزئیات توسط دانشجو

 

ثبت نام

4,680,000 تومان