آموزش دوره Identity with Windows Server 2016

آموزش دوره Identity with Windows Server 2016 در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک برگزار میگردد.

سومین درس آموزش Windows Server 2016 در دوره MCSA 2016 درس Identity with Windows Server 2016 با کد آزمون بین المللی 742-70 می باشد.

سرفصل آموزش دوره Identity with Windows Server 2016

 • Advanced AD DS infrastructure management
 • Implementing and administering AD DS sites and replication
 • Securing Active Directory Domain Services
 • Deploying and managing AD CS
 • Deploying and managing certificates
 • Implementing and administering AD RMS
 • Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
 • Monitoring, managing, and recovering AD DS
 • Implementing enterprise storage solutions
 • Overview of high availability and disaster recovery
 • Implementing failover clustering
 • Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
 • Implementing Network Load Balancing

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره قادر به پیکربندی trust در AD DS، مدیریت و پیکربندی AD DS replication، راه اندازی، مدیریت و خطا یابی CA، مدیریت و پیاده سازی certificates و … خواهند بود.

ثبت نام

دپارتمان مهندسی شبکه

آموزش identity with windows server 2016

1,200,000 تومان