آموزش گریم مد | Fashion Makeup

گریم مد در مجتمع فنی تهران طی یک دوره 30 ساعته برگزار می گردد و هنرجویان در این دوره می توانند بر اساس کانسپت مورد نظر طراحی روی صورت را انجام دهند.
این هنر در سالنهای مد طراحی لباس بسیار کاربرد دارد و گریمور  بر اساس کانسپت لباس بر روی صورت طراحی خود را می دهد و یا در عکاسی فاین آرت و مفهومی از این هنر استفاده می گردد.

ثبت نام

10%-

آموزش گریم و خودآرایی

گریم مد

1,200,000 تومان 1,080,000 تومان