آموزش گریم سینمایی (نامتعادل سازی) | Cinematic Makeup

گریم سینمایی هنری است که نقش بسیار زیاد درتاثیر پذیری بازی بازیگر ایفا می کند بنابراین یک گریمور می تواند با طراحی خود به روی صورت بازیگر واقعی تر بودن داستان فیلم را برای شما آشکار سازد.
گریمور سینما یکی ازعواملی است که در زمان پیش تولید و فیلمبرداری تمام مدت باید در کنار عوامل فیلمبرداری و بازیگرهای سینما باشد و همین مسئله جذابیتهای این شغل را بیشتر می کند
مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک افتخار دارد آموزش این مهارت را زیر نظر اساتیدی داشته باشد که از گریمورهای خوب سینما بوده و با توجه به تجربه عملی و آموزشی کمک شایانی به متقاضیان این دوره خواهند داشت
لازم به ذکر است که پیش نیاز این دوره گریم متعادل سازی می باشد.
در انتها مدرک دو زبانه مجتمع فنی تهران و مدرک بین المللی به فارغ التحصیلان ارائه خواهد شد.

ثبت نام

10%-

آموزش گریم و خودآرایی

گریم نامتعادل سازی

2,180,000 تومان 1,962,000 تومان