تقویم آموزشی

آخرین تقویم آموزشی دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک را از این صفحه دانلود نمایید

مدیریت-و-علوم-مالی

تقویم آموزشی دپارتمان مدیریت و علوم مالی

دانلود

تقویم آموزشی دپارتمان وب و برنامه نویسی

دانلود
مهندسی-شبکه

تقویم آموزشی دپارتمان مهندسی شبکه

دانلود
مد-و-پوشاک

تقویم آموزشی دپارتمان مد و پوشاک

دانلود

تقویم آموزشی دپارتمان گرافیک و انیمیشن

دانلود
سینمای-دیجیتال

تقویم آموزشی دپارتمان سینمای دیجیتال

دانلود
فناوری-اطلاعات

تقویم آموزشی دپارتمان فناوری اطلاعات

دانلود

تقویم آموزشی دپارتمان فنی و مهندسی

دانلود

تقویم آموزشی دپارتمان معماری

دانلود
تخصصی-و-کوتاه-مدت

تقویم آموزشی دپارتمان تخصصی

دانلود

تقویم آموزشی دپارتمان زبانهای خارجی

دانلود

مراجعه به دپارتمان برون سازمانی

مشاهده