کافی شاپ مخصوص خود را بسازید. آیا می دانید با کمتر از 2 ماه آموزش می توانید. دوره های آموزشی باریستا