دانشِ سلامت

   از هرسطح علمی و تحصیلی که بهره مند هستید، امروزه برای بدست آوردن یک فرصت شغلی مناسب نیازمند کسب مهارت هستید به خصوص در زمینه سلامت نیازمند دانش هستید.
در حوزه سلامت، دوره های مراقبت پوست و زیبایی با اقبال نزد علاقه مندان در جامعه روبه روست. از همین روی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک برای پاسخگویی مناسب به این دسته از مخاطبان با برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی مراقبت پوست و زیبایی زیر نظر پزشکان متخصص، مسیر مناسبی را برای کسب این مهارت فراهم آورده است.
لازم به ذکر است در پایان دوره پس از اخذ آزمون های تئوری و عملی گواهینامه دو زبانه مجتمع فنی تهران اعطا خواهد شد.همچنین بنابر تقاضای دانش پذیران امکان معرفی به سازمان فنی وحرفه ای کشور، شرکت و دریافت گواهینامه آن سازمان امکان پذیر می باشد.

دوره‌های آموزش دانش و سلامت