پرداخت نقد

رزرو قطعی + ده درصد تخفیف پرداخت آنلاین

ساده‌ترین روش پرداخت ، پرداخت نقدی است. امتیاز ویژه ای که برای هنرآموزان در نظر گرفته شده. تخفیف 10 درصد تمامی دوره ها در صورت پرداخت آنلاین است. در صورتی که موفق به ثبت نام آنلاین نشدید، با مراجعه به واحد مالی می توانید از ده درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید.

شما می توانید با پرداخت تنها پنجاه درصد از مبلغ کل دوره، در دوره مورد نظر شرکت نمایید و الباقی مبلغ را در اواسط دوره پرداخت کنید. 

روش اول: پرداخت آنلاین و انتخاب حالت اقساط

روش دوم: مراجعه به واحد مالی

پرداخت اقساطی

با پرداخت 30 الی 40 درصد از مبلغ کل