حسابداری مالی خدماتی | Financial Accounting Services

حسابداری مالی خدماتی

دوره آموزشی حسابداری مالی خدماتی، مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

سرفصلهای دوره حسابداری مالی خدماتی

-انواع گزارشهای مالی (گزارشهای مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی)

-حسابداری واحدهای خدماتی آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن)

-چگونگی ثبت وقایع مالی( شامل صدور سند،  دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و نحوه تحریر دفاتر قانونی)

-حسابداری: وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارایی های ثابت حسابداری

-تهیه صورتهای مالی نهایی تهیه صورتهای مالی نهایی، بستن حسابها، سند افتتاحیه، ترازهای آزمایشی

-اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها

-نحوه حسابداری موجودی کالا به صورت ادواری – دائمی

-نحوه طبقه بندی اطلاعات مالی در گزارشات مالی شامل ترازنامه و سود و زیان

حسابداری مالی خدماتی، مباحثی را مطرح می نماید که جزء ابتدایی ترین و پایه ای ترین مباحث حسابداری می باشد.این دوره برای کسانی که تحصیلات آکادمیک حسابداری ندارند و آشنایی قبلی با حسابداری نداشتند الزامی میباشد.

ثبت نام

10%-

حسابداری مالی

حسابداری مالی خدماتی

970,000 تومان 873,000 تومان