طراحی مکانیک به کمک SOLID WORK I& II

معرفی نرم افزار SOLID WORK :

 

نرم افزار SOLID WORK یک مدل ساز برای مدلسازی جامدات است که مبتنی بر پارا Solid بوده و از رویکرد پارامتری مبتنی بر ویژگی برای ساخت مدلها و مونتاژها استفاده می‌کند.

پارامتر به ثابت‌های اطلاق می‌شود که مقدار آنها شکل یا هندسه مدل یا مونتاژ را تعیین می‌کند. پارامترها هم به صورت پارامترهای عددی نظیر طول خطوط یا قطر دایره بوده و هم به صورت پارامترهای هندسی نظیر مماس، موازی، متقارب، هم مرکز و غیره هستند.

پارامترهای عددی می‌توانند از طریق استفاده روابط با یکدیگر مرتبط بوده که امکان برآورده ساختن خواسته‌های طراحی را فراهم می‌کند. خواسته‌های طراحی به این معناست که طراح مایل است تا مدل نسبت به تغییرات و به روز آوری‌ها به چه صورت پاسخ دهد.

در این محیط می‌توان اقدام به طراحی نقشه‌های دو بعدی نموده و یا از قطعات و مکانیزم‌هایی که در دو محیط قبلی ساخته شده‌اند استفاده نمود.

 

قابلیت های نرم افزار SOLID WORK :

قابلیت‌های متعدد این محیط یک تخته رسم الکترونیکی را برای کابر به ارمغان می‌آورد که براحتی می‌تواند هر گونه ترسیمی را به شکل دلخواه و بدون مشکلات استفاده از راپیدوگراف و غیره در کوتاهترین زمان انجام دهد.

از جمله قابلت‌ها می‌توان به اندازه گذاری خودکار نقشه‌های ایجاد شده از روی قطعات، تعیین نوع هاشور برای سطح مقطع با توجه به جنس قطعه، تعیین نوع خطوط و غیره اشاره کرد

 

نحوه برگزاری نرم افزار SOLID WORK  در مجتمع فنی تهران

 

در مجتمع فنی تهران نرم افزار SOLID WORK در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار میگردد.

هنرآموزان در هر کدام از سطح ها 50 ساعت آموزش را فرا گرفته و بعد از اخذ نمره ی قبولی مدرک دوزبانه مجتمع فنی را دریافت مینمایند.

 

ثبت نام

10%-

آموزش مهندسی مکانیک

طراحی مکانیک به کمک Solid Works I

810,000 تومان 729,000 تومان
10%-

آموزش مهندسی مکانیک

طراحی مکانیک به کمک Solid Works II

850,000 تومان 765,000 تومان